EXTRA PRO BOJÁCNÉ PSY

Hana Böhmová EXTRA PRO BOJÁCNÉ PSY

Strach je zcela přirozená a pro přežití nezbytná emoce. Ale někdy se i ty nejpřirozenější věci nahromadí nebo zvrhnou natolik, že nám začnou komplikovat život nad únosnou míru. 

Má strach váš pes vrozený? Nebo jde o naučené vzorce chování získané od matky v útlém štěněcím věku? Nebo váš pes prožil nějaký traumatický zážitek? Původně malý strach nabývá na síle? Ať už je příčinou cokoliv, věřte, že můžete pro svého psa mnoho udělat. A že těch strachů je – od strachu ze zvuků až po strach vyjít ven ze dveří.

Pravdou je, že jelikož emoce prakticky neovládáme (naše tělo spouští emoční kaskádu bez ohledu na náš názor a pro psy to platí také), bývá obtížné se mnohých strachů zcela zbavit. Máme k dispozici mnoho nástrojů, kterými můžeme emoční reakci zmírnit (management, protipodmiňování, postupnou desenzitizaci, zaplavení, operantní podmiňování…). Ale i kdyby se to přes veškerou snahu nepovedlo, zle pomoci i tak, že budete v očích svého psa pracovat na tom, abyste pro něho byli oporou a synonymem pro bezpečí. Díky tomu snáze překoná obtížnou situaci. Se zvládáním emocí pomohou i uklidňující strategie a rituály. 

Pracovat s bojácným psem není nic jednoduchého. Na jednu stranu můžete cítit vztek, protože vám komplikuje život, protože s ním prakticky nikam nemůžete. Protože to jeho chování je zkrátka nemožné… Na druhou stranu často cítíte bezmoc a smutek, když nevíme, jak to trápení rozklepaného klubíčka zmírnit nebo ukončit. Není třeba se za takové emoce stydět, jsou zcela oprávněné. A mě nezbývá než doufat, že nástroje a postupy, které se spolu naučíme, vám vrátí radost ze společného života v tom našem reálném světě 😀

Akce extra pro bojácné psy jsou určeny pro všechny, které zajímá téma PREVENCE a ŘEŠENÍ psích strachů a úzkostí.  Vítáme všechny věkové kategorie psů – štěňátky počínaje a starými psy konče. Zapomeňte na mylné přísloví, že „starého psa novým kouskům nenaučíš“. Naučíš, a to v každém věku (nikdy není pozdě) 🙂

Konkrétní NÁPLŇ AKCE přizpůsobuji účastníkům – jejich problémům, přáním a aktuálním schopnostem a možnostem. Každá akce je tak trochu jiná a nikdy není na škodu si je dopřát víckrát. Nicméně základní program více méně zůstává stejný, mění se především obtížnost tréninkových výzev:

  • jak bojovat se psími strachy (postupná desenzitiace, zaplavení – v jemné formě, protipodmiňování, operantní trénink krok za krokem – např. odměňování bezpečím za statečnost)
  • jak zvyšovat psí sebevědomí (psí hlavolamy, trénink triků, překážkové dráhy, balanční cvičení…)
  • jak rozumět svému psovi (psí komunikace v teorii i praxi; stres – jeho příčiny a vliv na chování psa)
  • jak uklidnit psa (copingové strategie, bariéry, výživové doplňky, rituály, užitečné cviky…)
  • jak budovat důvěru svého psa (trénink ke spolupráci, právo říci NE a STOP…)
 

Veškeré aktivity budou individuálně přizpůsobeny vašim aktuálním možnostem a schopnostem. Budu se v rámci možností snažit, aby nebyla překračována reaktivní vzdálenost vašeho psa v případě strachu z lidí a jiných psů (samozřejmě vás budu učit i tyto situace zvládat). Přesto prosím zvažte, zda účast na takové akci by pro vašeho psa nebyla extrémně stresující. V takovém případě je zde možnost zúčastnit se jako divák bez psa. Pokud by totiž váš pes v novém prostředí (ani po delší aklimatizaci, kterou mu ráda dopřeji) nebyl schopen žrát a soustředit se na vás, budou naše možnosti značně omezené.  

Jsem ráda, pokud se na výchově psů podílí více rodinných příslušníků, a proto jsou vítáni. Obvykle počítám s tím, že s jedním psem přijedou dvě osoby. Pokud byste rádi, aby se zúčastnilo více rodinných příslušníků, prosím uveďte to do přihlášky. Nejedná se o dětské akce! Děti se mohou účastnit, avšak pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. Mládež (15 – 17 let) se může účastnit samostatně pouze s písemným souhlasem rodičů. Text souhlasu Vám zašlu na vyžádání e-mailem. 

 

NENAŠLI JSTE?

Není-li aktuálně vypsán žádný termín akce extra pro bojácné psy , můžete si požádat o upozornění na propozice, jakmile budou k dispozici nebo si tak trochu objednat akci na míru vyplněním formuláře 🙂

Například: 723 367 923 nebo +420 723 367 923
Pro speciální přání je vyhrazena následující kolonka 😀