Hana Böhmová AKCE Velký inspirativní kurz pro canisterapeutické týmy v Brně 2022/2023

Velký inspirativní kurz pro canisterapeutické týmy v Brně 2022/2023KURZ BĚŽÍ – JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE DO NĚJ HLÁSIT

(Další kurzy budou opět od podzimu do jara 2023/2024 – propozice očekávejte v květnu nebo v červnu 2023)

CÍLEM KURZU JE PŘIPRAVIT VÁS MAXIMÁLNĚ NA CANISTERAPEUTICKOU PRAXI, a to napříč cílovými skupinami klientů s individuálním přihlédnutím k charakteru, přednostem a zaměření člověčí i psí části týmu. Kurz je zároveň koncipován i jako příprava na zkoušky CT týmů dle zkušebního řádu JdeTo Klubu, z. s. Složení zkoušek po absolvování kurzu není podmínkou – jde o dobrovolnou záležitost. O termínu zkoušek po absolvování kurzu budete včas informováni.

PROGRAM

 • MEZIDRUHOVÁ KOMUNIKACE – Canisterapie je terapií za asistence psa. Pes je součástí canisterapeutického týmu, je naším partnerem,  komunikuje s námi i s klienty. V kurzu se budeme učit mezidruhové komunikaci a společně budeme hledat cesty, jak na maximum využít vloh Vašeho psa a naopak, jak mu být oporou tam, kde to bude třeba.
 
 • PLÁNOVÁNÍ, STRUKTURA A VEDENÍ TERAPIE – K tomu, abychom dokázali poskytovat ve spolupráci se psem svým klientům kvalitní služby, velmi často nestačí, aby náš pes měl absolvovány povahové testy či zkoušky. Mnoho práce, úsilí, empatie, zápalu, nápaditosti, komunikace, organizačních schopností a dalších dovedností a vloh je třeba z naší lidské strany. Pes většinou těžko vymyslí, co a jak budete konkrétně dělat. A právě v tom se Vám náš kurz pokusí pomoci. Posunout Vaši canisterapeutickou praxi na vyšší úroveň, podat Vám pomocnou ruku ve Vašich začátcích, inspirovat Vás k tomu konkrétnímu „co, kdy a jak“:
   • jaké konkrétní aktivity můžete realizovat s klienty a jak zapojit do aktivit psa (individuální práce; skupinové terapie; různé věkové skupiny, zdraví klienti i s handicapem…)
   • jaké a k čemu můžete využívat pomůcky, ať již kupované či vlastní výroby
   • jak se učí psi i lidé „krok za krokem“ a jak pracovat s různou obtížností aktivit
   • jak strukturovat canisterapeutickou „lekci/návštěvu“ (emoční ladění, udržení pozornosti…)
   • jak využít psa jako motivačního prvku a jak vytvářet „libreto“ k aktivitám (proč to či ono má klient dělat)
 
 • SIMULOVANÁ CT PRAXE – Jak se říká „suchá teorie – zelený strom praxe“. Právě proto je důležité některé aktivity si předem vyzkoušet alespoň v simulované CT praxi. Ať už proto, že tím předejdete případné nehodě, ale především, že získáte jistotu v tom, co a jak udělat, aby se dostavil kýžený výsledek.
   • realizace konkrétních aktivit s figuranty (hledáme ideální provedení a aktivitu pro konkrétní CT tým a klienty)
   • trénink komunikačních dovedností pro canisterapeuty (boj s nervozitou, srozumitelné uvedení aktivit, jak klást otázky, zpětná vazba…)
   • bezpečnost především, aneb jak režírovat aktivity; co vše můžeme udělat pro minimalizování rizika „vyhoření“ psa; jak předcházet nebezpečným situacím a jak si udržet kontrolu nad děním (režie aktivit; komunikace se psem…)
 
 •  CANISTERAPEUTICKÉ MINIMUM
   • druhy a metody canisterapie
   • jaké cíle je možné při práci s klienty zvolit a jakými prostředky je můžeme naplňovat; proč je důležité stanovit si cíle
   • co byste měli vědět o provozování canisterapie v ČR (financování apod.)
   • jak začít, jak se prezentovat vůči organizacím, ve kterých chcete působit
 
 • JAK SE VYCHOVÁVÁ A UČÍ PES – Jako canisterapeutické týmy před své klienty předstupujete i jako vzor, jak se chovat ke psům / zvířatům. Vzorce chování, které klienti při pohledu na vás nevědomky vnímají, potom přenáší i do jednání se svými soukmenovci. Umění výchovy a slušného chování (a nemyslíme jen na psy) je proto neoddělitelnou součástí dovedností canisterapeuta.
   • jak si vybudovat vztah se psem (obejdeme se bez zákazů a hrubých trestů)
   • jak se učí přivolání / odložení (čekání) / vycházková chůze na prověšeném vodítku
   • sebekontrola a ovladatelnost v canisterapeutické praxi
   • jak se pes učí formou navádění (luring) / tvarování (shaping) / zachycení (capturing) apod.
 

NA OBSAHU KAŽDÉHO KURZU SE PODÍLÍ I SAMI ÚČASTNÍCI, a to zejména při plnění domácích úkolů. Každý kurz je tak svým způsobem originální a je možné jej absolvovat i vícekrát.

V případě, že nebudete chybět více jak jednu lekci, bude vám na konci kurzu vydán účastnický certifikát.

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Zúčastnit kurzu se může skutečně každý, kdo má zájem o canisterapii. Není nutné se canisterapii aktivně věnovat ani mít složené zkoušky. Kurz je ideální pro ty, kteří se chystají začít a chtějí se připravit od nuly na svou canisterapeutickou kariéru. Zároveň je kurz vhodný i pro pokročilé a již praktikující týmy, které kurz obohatí o novou inspiraci a nové nápady. Děti mladší 15ti let se mohou účastnit pouze v doprovodu odpovědné osoby.

Kurz je vhodný pro psy všech věkových kategorií (i pro štěňata), plemen i velikostí, kteří jsou nekonfliktní a milují lidi. Doporučujeme, aby pes uměl odpočívat v boudičce nebo v kleci, abyste od psa mohli odejít a zapojit se do aktivit bez psů. Boudičku nebo klec je potřeba mít vlastní. Můžete si sebou vzít libovolný počet psů, případně si psy střídat, každopádně Vám bude věnován stejný časový prostor, jako byste měli psa jen jednoho.

MÍSTO KONÁNÍ

Areál Psí školy Psí Park, s. r. o. – Dukelská 57h, Brno („H“ – určuje přesnou část domu). Jedná se o vnitřní prostory, které jsou vytápěné na teplotu kolem cca 15 °C. Do prostor se chodí skrze zverimex MUJPES.

Místo pro parkování je vyznačeno v mapě červeně.

Venčit je možné 300 metrů od areálu u Kostela (bod v mapě č. 1) nebo v neoploceném výběhu u řeky (bod č. 2 – jde se po Dukelské a zahne na Gardulákovu).

STRAVOVÁNÍ

Během kurzu bude možné si v místě uvařit čaj a kávu. K dispozici bude i drobné občerstvení. 

Cca 100 m od místa konání doporučujeme pizzerii La Cucina Nera – zavoláme a zajdeme si tam naši objednávku během hodinové pauzy na oběd vyzvednout. Samozřejmě nejde o jedinou možnost, bude to jen na vás. V centru Brna pravděpodobně hlady neumřete 🙂

TERMÍNY KONÁNÍ – zapište si je prosím do diáře

soboty od 10:00 do cca 18:00 hodin 

(je počítáno s cca 90ti minutovou přestávkou na oběd; celkem 42 hodin á 60 minut)

    • 22. října 2022
    • 19. listopadu 2022
    • 28. ledna 2023
    • 11. února 2023
    • 11. března 2023
    • 15. dubna 2023 

Příjezd bude možný vždy cca 20 minut před začátkem akce. 

Pokud se lekce kvůli opatřením vlády nebude moci uskutečnit naživo, bude realizována online (max. čtyři lekce). I v rámci online lekcí se budete moci těšit na trénink naživo se psem, na proaktivní zábavnou výuku a na mnoho bonusového video materiálu z praxe.

JAK SE ŘEŠÍ ABSENCE

V případě, že se některé z lekcí nebudete moci zúčastnit, tak budeme zásadní okamžiky kurzu natáčet a videa dostanete k dispozici.

CENA ZA KURZ

Kč 9 800,– za cvičící tým (= osoba + jeden nebo více psů)

Vstupné v Kč prosím uhraďte na účet číslo 27-0675870207/0100.

Variabilní symbol – číslo mobilu uvedeného v přihlášce

EUR 408,– za cvičící tým (= osoba + jeden nebo více psů)

Vstupné v EUR prosím uhraďte na účet číslo IBAN: CZ7120100000002001365182

(BIC: FIOBCZPPXXX)

Variabilní symbol – číslo mobilu uvedeného v přihlášce

Po odeslání přihlášky vám e-mailem nejpozději do 10ti dnů potvrdím, že na kurz je ještě volné místo. Poté můžete buď uhradit celou cenu kurzu, nebo svou přihlášku závazně potvrdit zaplacením nevratné zálohy ve výši Kč 3 000,– (125,– EUR). Záloha se vrací pouze v případě zrušení kurzu z důvodů na mé straně.

Doplatek ceny kurzu je splatný nejpozději do 12. září 2022. Po tomto termínu činí storno poplatek při zrušení přihlášky 100 %. Pokud se chcete vyhnout storno poplatkům, můžete za sebe poslat náhradníka. O této změně mě prosím informujte na e-mail bohmova.hana@post.cz.

Cena zahrnuje lektorné, pronájem prostor včetně vytápění, drobné občerstvení a materiál na program. Cena nezahrnuje cestovné, ubytování a stravu (s výjimkou drobného občerstvení).

CO S SEBOU

 • psa s vodítkem a s POSTROJEM NEBO POHODLNÝM NESTAHOVACÍM OBOJKEM!
 • KLEC (nebo boudičku či přepravku), aby psi měli možnost během teorie v klidu odpočívat a hlavně, abyste je zde mohli odložit, zatímco budete potřeba jako figuranti
 • spoustu oblíbených pamlsků nakrájených na malé kousíčky v dostatečném množství (doporučujeme více druhů; NEDROBIVÉ)
 • poznámkový blok a něco na psaní (foťák nebo kameru)
 • sportovní oblečení vhodné do vnitřních prostor (v zimním období se může hodit deka na přikrytí)
 • vezměte si prosím čistou obuv – gumová podlaha je náchylná na znečištění (ideálně tenisky – doporučuji něco teplého na nohy, od země může táhnout)

POZOR – během akce budou pořizována videa a fotografie. Odesláním přihlášky dáváte souhlas s natáčením Vaší osoby v souladu s PODMÍNKAMI VZNIKU A ŠÍŘENÍ FOTOGRAFIÍ A ZVUKOVĚ-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ POŘIZOVANÝCH NA MNOU POŘÁDANÉ AKCI. Bez tohoto souhlasu není možné se akce zúčastnit. Videa a fotografie budete mít pro soukromé účely po skončení akce (lekce) k dispozici. Věřím, že vám poslouží nejen jako upomínka, ale především jako benefit v podobě autentických vzdělávacích materiálů.